Uwaga! Termin rejestracji streszczeń przesunięty na 20 maja
Elektroniczny formularz rejestracji Pola oznaczone gwiazdką * są wymagane.
Dane osoboweOpcje uczestnictwa


*  Niniejszym oświadczam, że zostałem poinformowany, że wartość udziału w konferencji została wyceniona na 50 zł. W związku z tym jestem świadomy, że: 
   a) w przypadku gdy jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - Organizator konferencji wystawi i prześle do mnie PIT 8C z przychodem odpowiadającym 50 zł, w terminie do końca lutego 2018 r. 
   b) w przypadku gdy prowadzę własną działalność gospodarczą lub zostałem oddelegowany przez firmę będącą moim pracodawcą - Organizator konferencji prześle do firmy informację o uzyskanym przychodzie, w wysokości 50 zł za każdego uczestnika.  
   Formularz PIT-8C dotyczy wyłącznie przychodów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie wystawia się go dla firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ponieważ mają one obowiązek zaliczyć te dochody do wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.

,  
,  


,  
,  


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medius sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 26a, 01-381 katowice, jako administratora danych osobowych w celu organizacji niniejszej konferencji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Oświadczam, iż jestem świadom/-a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany lub usunięcia.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Medius sp. z o.o. informacji marketingowych dotyczących: usług świadczonych oraz konferencji organizowanych przez Medius Sp. z o.o., rozumianych jako informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną, pocztową lub telefoniczną. Oświadczam, iż jestem świadomy/-a, że w każdym czasie mogę zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez firmę IMS Health Technology Solutions Poland Sp. z o.o., właściciela Portalu Medycznego dla lekarzy Esculap.com, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, jako administratora danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), w celach marketingowych, edukacyjnych i naukowych. Oświadczam, iż jestem świadom/-a, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu w treść swoich danych oraz prawo żądania ich zmiany lub usunięcia.

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40