Uwaga! Termin rejestracji streszczeń przesunięty na 20 maja
PROGRAM RAMOWY
Dzień Pierwszy
Piątek,
6 maja 2016
Aula Szczegóły programu
10.00-10.10
Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski;
dr med. Renata Główczyńska
10.10-10.30
Wykład inauguracyjny
Telekardiologia: teraźniejszość i przyszłość - dr med. Paweł Balsam
10:30-12:00 Sesja dydaktyczna I
pod patronatem Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii
prof. dr hab. med. Hanny Szwed
Rezydent na SOR/IP – pacjent z bólem w klatce piersiowej i dusznością -
postępowanie "krok po kroku"
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Hanna Szwed,
                          prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
 1. Pacjent z ostrym zespołem wieńcowym - lek. Mariusz Tomaniak
 2. Pacjent z zatorowością płucną - lek. Ewa Szczerba
 3. Pacjent z rozwarstwieniem aorty - lek. Michał Kowara
 4. Pacjent z napadem migotania przedsionków - lek. Michał Peller
 5. Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu pacjenta kardiologicznego - prof. dr hab. med. Hanna Szwed
12.00-12.15
Przerwa kawowa
12:15-13:45
Sesja dydaktyczna II

(VI Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK)

Nowe leki w chorobach układu sercowo-naczyniowego - czy spełnią pokładane w nich nadzieje?
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Beata Wożakowska-Kapłon,
                          prof. dr hab. med. Artur Mamcarz
 1. Inhibitory PCSK-9 - konkurent czy partner statyn? - dr med. Marcin Barylski
 2. Inhibitory SLGT-2 - leki dla diabetologów - sukcesy kardiologów - prof. dr hab. med. Edward Franek
 3. Sacubitryl /walsartan - czy zmieni los chorych z niewydolnością serca? - dr med. Marcin Wełnicki
 4. Który lek przeciwkrzepliwy wybrać - czy mamy proste wskazówki? - dr med. Iwona Gorczyca-Michta
13.45-14.30
Przerwa na lunch
14.30-16.00
Sesja dydaktyczna III
(Sesja Oddziału Warszawskiego PTK)
Migotanie przedsionków - od wykrycia do skutecznego leczenia
Przewodniczą: dr hab. med. Rafał Dąbrowski,                           prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
 1. Blaski i cienie leczenia p-krzepliwego - dr hab. med. Rafał Dąbrowski
 2. Przeciwwskazania do leczenie p-krzepliwego - co dalej? Zamykanie uszka lewego przedsionka - dr med. Tomasz Mazurek
 3. Pacjent z migotaniem przedsionków - kiedy ablacja? - dr med. Edward Koźluk
 4. Leczenie przeciwkrzepliwe przed i po ablacji - dr med. Piotr Lodziński
16.00-16.15
Przerwa kawowa
16:15-17:45
Sesja dydaktyczna IV
Nowoczesna diagnostyka i leczenie niewydolności serca w świetle ostatnich wytycznych i badań klinicznych
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Jacek Imiela,
                          prof. dr hab. med. Krzysztof Jerzy Filipiak
 1. Perspektywy diagnostyki niewydolności serca - dr Michał Marchel
 2. Postępy w leczeniu ostrej niewydolności serca - dr hab. med. Agnieszka Tycińska
 3. Postępy w leczeniu przewlekłej niewydolności serca - prof. dr hab. med. Tomasz Zieliński
 4. Przewlekła niewydolność nerek a niewydolność serca - prof. dr hab. med. Jacek Imiela
17.45-18.00
Przerwa kawowa
18:00-19:30
Sesja dydaktyczna V
Kardiogrupa - forum przypadków
Przewodniczą: dr hab. med. Piotr Hendzel,
                          dr med. Janusz Kochman
 1. Pacjent z ciężką stenozą aortalną - dr hab. med. Zenon Huczek
 2. Pacjent z ciężką niedomykalnością mitralną - dr med. Arkadiusz Pietrasik
 3. Pacjent z przewlekłą okluzją naczynia wieńcowego - kwalifikacja do leczenia rewaskularyzacyjnego - dr med. Adam Rdzanek

 4. Panel ekspertów: dr hab. med. Romuald Cichoń, dr hab. med. Piotr Hendzel, dr hab. med. Zenon Huczek, dr med. Janusz Kochman, dr med. Franciszek Majstrak, dr med. Radosław Wilimski
Piątek,
6 maja 2016
Sale 233-234 Szczegóły programu
10:30-12:00
Sesja dydaktyczna VI
Przedpołudnie farmakologiczne

Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego
Przewodniczą: dr hab. med. Magdalena Bujalska-Zadrożny,,
                          prof. dr hab. med. Dagmara Mirowska-Guzel
 1. Potencjalne mechanizmy w działaniu antynocyceptywnym dehydroepiandrosteronu - dr hab. med. Magdalena Bujalska-Zadrożny, mgr Emilia Gąsińska, dr farm. Paweł Krząścik
 2. Udział układów syntaz tlenku azotu w analgetycznym działaniu tapentadolu - dr hab. med. Magdalena Bujalska-Zadrożny, mgr Renata Wolińska
 3. Potencjał neuroprotekcyjny endogennych peptydów opioidowych w lekkim traumatycznym uszkodzeniu mózgu (mTBI) - dr hab. med. Magdalena Bujalska- Zadrożny, lek. Anna Leśniak
 4. Ocena wpływu etanolu na ciężkość obrażeń ofiar wypadków komunikacyjnych - prof. dr hab. med. Dagmara Mirowska-Guzel, dr med. Dariusz Kosson, prof. dr hab. med. Paweł Krajewski, mgr Dorota Lasota, dr med. Anna Staniszewska,
12:00-12:15
Przerwa kawowa
12:15-13:45
Sesja dydaktyczna VI c.d.
Przedpołudnie farmakologiczne

 1. Rola TNF w reakcji bólowej - lek. dent. Krzysztof Lis, dr hab. med. Ewa Bałkowiec-Iskra
 2. Kliniczne aspekty biorównoważności leków psychotropowych - lek. Konrad Rokita, dr hab. med. Ewa Bałkowiec-Iskra
Dzień Drugi
Sobota,
7 maja 2016
Hall parter Szczegóły programu
10:00-11:30 Sesja moderowana e-plakatowa studencka (Hyde-Park) Przewodniczą: dr med. Paweł Balsam,
                          dr hab. med. Michał Ciurzyński
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00-13:30 Sesja moderowana e-plakatowa studencka (Hyde-Park) - cd. Przewodniczą: dr med. Paweł Balsam,
                          dr hab. med. Michał Ciurzyński
Sobota,
7 maja 2016
Aula/Sale 233-234 Szczegóły programu
10.00-11.30 Warsztaty echokardiograficzne -wady serca (Aula) Przewodniczą: dr med. Janusz Kochanowski,
                          dr med. Piotr Scisło
 1. Pacjent z niedomykalnością mitralną - kwalifikacja do zabiegu naprawczego - dr med. Janusz Kochanowski
 2. Pacjent ze stenozą aortalną - kwalifikacja do zabiegu naprawczego - dr med. Piotr Scisło
 3. Pacjent z ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej - dr med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
 4. Pacjent z niedomykalnością zastawki trójdzielnej- lek. Monika Budnik
 5. Pacjent z kardiomiopatią przerostową z zawężaniem drogi odpływu - dr med. Michał Marchel
11:30-12:00
Przerwa kawowa
12:00-13:30 Warsztaty resuscytacji - ostre stany kardiologiczne (Sala 233-234)
(Warsztaty z użyciem fantomów/ symulatorów)
Przewodniczy: dr med. Robert Kowalik
 1. dr med. Anna Ścibisz
 2. lek. Anna Fojt
 3. lek. Michalina Galas
 4. lek.. Łukasz Januszkiewicz.
13:30-14:00
Przerwa kawowa
14:00-15:30 Warsztaty elektrokardiograficzne (Aula) Przewodniczy: dr hab. med. Marcin Grabowski
15:30-15:45 Uroczyste zamknięcie konferencji (Aula)
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40