Uwaga! Termin rejestracji streszczeń przesunięty na 20 maja

XIX WARSZAWSKIE DNI KARDIOLOGII AKADEMICKIEJ - PROGRAM RAMOWY

Piątek - 2 czerwca 2017

Aula

Sale 139/140

Hall

9:00-9:15

Uroczyste otwarcie Konferencji

prof. Grzegorz Opolski,
dr med. Renata Główczyńska

9:15-10:45

Sesja dydaktyczna I

Wiosenne Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK

Otyłość - wyzwanie medyczne XXI wieku.

Przewodniczą: prof. Artur Mamcarz, dr hab. Marcin Barylski

1. Otyłość - czy rzeczywiście epidemia?
prof. Artur Mamcarz

2. Leczenie dyslipidemii i nadciśnienia tętniczego u osób z otyłością - czy inaczej? dr hab. Marcin Barylski

3. Leczenie przeciwkrzepliwe - kiedy potrzebne - odrębności - czy istnieją?
dr med. Iwona Gorczyca-Michta

4. Ile jeść? Ile się ruszać? Czy można liczyć na sukces?
dr med. Daniel Śliż

5. Farmakoterapia - czy jest nadzieja?
dr med. Maciej Janiszewski

Sesja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Przewodniczą: prof. Dagmara Mirowska - Guzel, dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny

1. Magnez a jakość życia fizycznego oraz psychicznego studentów polskich  uczelni.
Matras Joanna, Ordak Michał, Hałasa Natalia, Nasierowski Tadeusz,  Muszyńska Elżbieta

2. Czy możliwa jest dieta ketogenna w pigułce?
Maciejak P, Szyndler J, Turzyńska D, Sobolewska A, Kołosowska K, Krząścik P, Joniec-Maciejak I, Chmielewska N, Mirowska-Guzel D, Płaźnik A.

3. Wpływ antocyjanów na funkcje ośrodkowego układu nerwowego.
Kinga Krzysztoforska, Ewa Widy- Tyszkiewicz.

4. Analiza funkcjonowania układu GABAergicznego oraz osi podwzgórze-przysadka- nadnercza (HPA) u zwierząt różniących się ekspresją lęku warunkowanego - wpływ bodźców środowiskowych i farmakologicznych.
Aleksandra Wisłowska-Stanek

5. Ocena wpływu morfiny i jonów magnezu na fosforylację podjednostki NR1 receptora NMDA w szczurzym modelu bolesnej neuropatii cukrzycowej z wykorzystaniem metod biologii molekularnej.
Kulig Kamila, Bujalska-Zadrożny Magdalena

Sesja moderowana e-plakatowa studencka (Hyde-Park)

Przewodniczą: dr med. Paweł Balsam, dr hab. Zenon Huczek

10:45-11:00

Przerwa kawowa

11:00-12:00

Sesja dydaktyczna II

New technologies in cardiology.

Przewodniczą: dr hab. Ewa Piotrowicz, dr med. Renata Główczyńska

1. Telerehabilitacja kardiologiczna
dr hab. Ewa Piotrowicz

2. Possibilities of long term monitoring
dr Emanuela Locati, Włochy

3. Nowe urządzenia mobilne - zastosowanie w codziennej praktyce kardiologicznej?
dr med. Paweł Balsam

4. Nowości w aplikacjach mobilnych dla lekarzy
dr med. Andrzej Cacko

Sesja Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Przewodniczą: prof. dr hab. med. Dagmara Mirowska - Guzel, dr hab. med. Magdalena Bujalska-Zadrożny

1. Wpływ paracetamolu na dojrzewanie i funkcje ośrodkowego układu nerwowego.
Blecharz-Klin K, Widy-Tyszkiewicz E, Pyrzanowska J, Piechal A, Joniec-Maciejak I, Jawna K, Wawer A.

2. Biwalentny analog DALDA (AA3052) vs DALDA - chybiona czy zasadna nadzieja na optymalizację leczenia bólu?
Kowalczyk Agnieszka, Kleczkowska Patrycja, Bujalska- Zadrożny Magdalena

3. Bifunkcjonalne ligandy opioid- neurotensyna jako nowe, potencjalne leki przeciwbólowe?
Pawlik Karolina, Kleczkowska Patrycja, Bujalska-Zadrożny Magdalena

4. Wpływ reakcji zapalnej na przebieg reakcji bólowej w rejonie unerwienia nerwu trójdzielnego.
Olga Kuzawińska, Krzysztof Lis, Tomasz Grygorowicz, Agnieszka Cudna, Dagmara Mirowska-Guzel, Ewa Bałkowiec-Iskra

Sesja moderowana e-plakatowa studencka (Hyde-Park)

Przewodniczą: dr med. Paweł Balsam, dr hab. Zenon Huczek

12:00-12:15

Przerwa kawowa

12:15-13:30

Sesja dydaktyczna III

Wspólna sesja kardiochirurgów i kardiologów inwazyjnych - sesja przypadków klinicznych pro-contra

Przewodniczą: dr hab. Piotr Hendzel, dr hab. Janusz Kochman

1. Pacjent z ciężką stenozą aortalną - kwalifikuję do operacji
dr hab. Romuald Cichoń

2. Pacjent z ciężką stenozą aortalną - kwalifikuję do TAVI dr hab. Zenon Huczek

3. Pacjent z ciężką niedomykalnością mitralną - możliwości leczenia inwazyjnego
dr med. Adam Rdzanek

4. Perspektywy chirurgicznego leczenia ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej
lek. Paweł Czub

5. Leczenie inwazyjne przewlekłego zakrzepowo- zatorowego nadciśnienia płucnego
dr med. Arkadiusz Pietrasik

Sesja kardiologii eksperymentalnej. Sesja wspólna Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM oraz I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

Przewodniczą: prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska, prof. Grzegorz Opolski

1. Kardiomiopatia takotsubo - model zwierzęcy
dr med. Agnieszka Kołodzińska

2. Model aterotrombozy
lek. Michał Kowara

3. Geny w kardiologii
dr Sonia Borodziczlek

4. Postępy w lipidologii
lek. Aleksandra Gąsecka

5. Model doświadczalny nadciśnienia tętniczego
dr med. Tymoteusz Żera

13:30-14:30

Sesja dydaktyczna IV

Sesja wspólna Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM oraz I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

Przewodniczą: prof. Bożena Werner, prof. Grzegorz Opolski

1. Zaburzenia rytmu serca u dzieci - wiedza nie tylko dla pediatry
dr med. Radosław Pietrzak

2. Diagnostyka nieinwazyjna zaburzeń rytmu serca u dzieci przed i po zabiegu ablacji podłoża arytmii
lek. Tomasz Książczyk

3. Diagnostyka inwazyjna i leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu u dzieci - doświadczenia nowej pracowni elektrofizjologii.
dr med. Piotr Lodziński

Warsztaty ostre stany kardiologiczne - sesja Studentów z Koła Kardiologicznego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii

Przewodniczy: dr med. Robert Kowalik

14:30-15:00

Lunch

15:00-16:30

Sesja dydaktyczna V

Trudny pacjent niewydolnością serca - Sesja rezydencka

Przewodniczą: prof. Piotr Pruszczyk, prof. Mirosław Dłużniewski

1. Objawowy pacjent z niewydolnością serca, co nowego możemy zaproponować?
dr med. Paweł Balsam
Wykład pod patronatem Novartis

2. Pacjent z niewydolnością serca i niewydolnością nerek
lek. Agata Tymińska

3. Pacjent z niewydolnością serca po chemioterapii
lek. Anna Fojt

4. Pacjent z niewydolnością serca i niedokrwistością
lek. Michał Kowara

5. Pacjentka z niewydolnością serca po ciąży
lek. Ewa Szczerba

SESJA dydaktyczna VII

Zabiegi inwazyjne w kardiologii i operacje kardiochirurgiczne -rola pielęgniarki

Przewodniczą: lek. Anna Słowikowska,, dr med. Agnieszka Serafin

1. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przed i po zabiegu elektrostymulacji
mgr Elżbieta Świętoń

2. Opieka pielęgniarska nad pacjentem przed i po zabiegu ablacji
mgr Renata Uchaniuk

3. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po TAVI i operacji zastawki aortalnej
mgr Magdalenia Chojak

4. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zespołem kruchości po operacji kardiochirurgicznej
mgr Łucja Brodzka

16:30-16:45

Przerwa kawowa

16:45-18:15

Sesja dydaktyczna VI

Postępy elektroterapii - trudni pacjenci, nowe techniki

Przewodniczą: dr hab. Marcin Grabowski, dr med. Roman Steckiewicz

1. Bezelektrodowy stymulator
dr med. Marcin Michalak

2. Podskórny defibrylator
dr hab. Marcin Grabowski

3. Kamizelka defibrylująca
dr med. Andrzej Cacko

4. Resynchronizacja
lek. Łukasz Januszkiewicz

Walne Zgromadzenie członków Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

18:15

Uroczyste zakończenie konferencji

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40