Uwaga! Termin rejestracji streszczeń przesunięty na 20 maja

PROGRAM KONFERENCJI

Komitet naukowy:

 • prof. Grzegorz Opolski
  Przewodniczący Komitetu
 • prof. Andrzej Członkowski
 • prof. Mirosław Dłużniewski
 • prof. Krzysztof J. Filipiak
 • prof. Jacek Imiela
 • prof. Artur Mamcarz
 • prof. Piotr Pruszczyk
 • prof. Hanna Szwed
 • prof. Beata Wożakowska-Kapłon
 • dr hab. Rafał Dąbrowski
 • prof. Marek Kuch
 • dr Agnieszka Serafin
 • dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz
 • dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
 • prof. Dagmara Mirowska-Guzel
 • dr hab. Marcin Grabowski
11 czerwca
14:00
Odsłonięcie gabloty z kolekcją pierwszych stymulatorów serca i kardiowerterów-defibrylatorów, upamiętniającej 50 lat historii implantacji tych urządzeń w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
15:00-15:15
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
(Aula)
15.15-16.45
SESJA I - Aplikacje mobilne wspomagające podejmowanie decyzji u pacjentów kardiologicznych
(Aula)
Przewodniczą: prof. Grzegorz Opolski, dr hab. Marcin Grabowski
 1. Aplikacje mobilne użyteczne w podejmowaniu trudnych decyzji klinicznych
  dr hab. Marcin Grabowski
 2. Aplikacje mobilne na komórki w opiece ambulatoryjnej nad pacjentami kardiologicznymi
  dr Łukasz Kołtowski
 3. Telemedycyna w komunikacji między lekarzami
  dr Paweł Balsam
 4. Telemedycyna w kontroli urządzeń wszczepialnych
  lek. Andrzej Cacko
16.45-17.00
Przerwa kawowa
17.00-18.30 SESJA II - V Letnie Spotkanie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
(Aula)
Leki przeciwkrzepliwe, zbyt rzadko stosowane…
Przewodniczą: prof. Beata Wożakowska-Kapłon, prof. Krzysztof J.Filipiak
 1. Fondaparinux
  prof. Krzysztof J. Filipiak
 2. Biwalirudyna
  prof. Jarosław Kasprzak
 3. Dabigatran
  dr med. Marcin Barylski
 4. Riwaroksaban
  dr hab. Rafał Dąbrowski
 5. Apiksaban
  prof. Artur Mamcarz
17.00-18.30 SESJA III - Sesja moderowana e-plakatowa studencka
(Hall przed Aulą)
Przewodniczą: dr hab. Marcin Grabowski, dr Paweł Balsam, dr Łukasz Kołtowski
18.30-18.45
Walne Zebranie Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK
(Aula)
12 czerwca
09.30-11.00 SESJA V - Warsztaty EKG, czyli najczęstsze wyzwania w codziennej pracy kardiologa
(Aula)
Przewodniczy: prof. Rafał Baranowski
09.00-11.00 Sesja IV - Przedpołudnie farmakologiczne.
Sesja pod Patronatem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

(Sala 233/234)
Przewodniczy: dr hab. Magdalena Bujalska - Zadrożny
 1. miRNA w chorobach naczyniowych mózgu
  dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 2. Bifunkcjonalne struktury jako nowe rozwiązanie terapeutyczne
  dr med. Patrycja Kleczkowska, dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
 3. Rola zmienności płytek krwi w kontekście udaru niedokrwiennego mózgu
  dr hab. Marek Postuła
 4. Paracetamol: bezpieczny czy niebezpieczny?
  dr hab. Ewa Widy-Tyszkiewicz, dr Kamilla Blecharz-Klin, dr Agnieszka Piechal, dr Justyna Pyrzanowska, dr Katarzyna Jawna, dr Ilona Joniec-Maciejak, dr Adrianna Wawer
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.30-13.00
SESJA VI - Serce, mózg i …
(Aula)
Przewodniczą: prof. Andrzej Członkowski, dr Renata Główczyńska
 1. Wpływ niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na ryzyko sercowo-naczyniowe
  dr hab. Maciej Niewada
 2. Serce, mózg i seks - trójkąt bermudzki?
  prof. Zbigniew Lew-Starowicz
 3. Nowe wskazania do leczenia antykoagulacyjnego we wtórnej profilaktyce udaru
  prof. Anna Członkowska
 4. Działania niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego leków stosowanych w stwardnieniu rozsianym
  prof. Dagmara Mirowska-Guzel
13.00-14.00
SESJA VII - TAVI - challenging cases and controversial issues
sesja w języku angielskim
(Aula)
Chairmen: dr Janusz Kochman, dr hab. Zenon Huczek Franciszek
 1. Complex cases management
  dr Won-Keun Kim (Bad-Nauheim, Germany)
 2. Transcatheter vs Surgical Aortic Valve Replacement in Less Than High-Risk patients:
  • cardiac surgeon's point of view - dr Radosław Wilimski
  • interventional cardiologist's point of view - dr Janusz Kochman
 3. Optimal antiplatelet and antithrombotic therapy with respect to bleeding and embolic complications
  dr hab. Zenon Huczek
14.00-14.45
Lunch
14.45-16.15
SESJA VIII - Problemy terapii trudnych pacjentów z niewydolnością serca
(Aula)
Przewodniczą: prof. Hanna Szwed, prof. Mirosław Dłużniewski, prof. Jacek Imiela
 1. Pacjent z niewydolnością serca i niewydolnością nerek
  prof. Jacek Imiela
 2. Pacjent z niewydolnością serca i zaburzeniami elektrolitowymi
  dr hab. Rafał Dąbrowski
 3. Pacjent z niewydolnością serca - kiedy kwalifikować do terapii resynchronizującej
  dr hab. Maciej Sterliński
16.00-16.30
Walne Zebranie Sekcji Kardiologii Sportowej PTK
(Sala 233/234)
16.15-16.30
Przerwa kawowa
16.30-18.00
SESJA IX - Sesja Konsultantów - Migotanie przedsionków w Polsce - problemy i wyzwania
(Aula)
Przewodniczą: prof. Jarosław Kaźmierczak, prof. Zbigniew Kalarus, prof. Grzegorz Opolski
 1. Czy migotanie przedsionków jest częstym problemem w Polsce?
  prof. Piotr Pruszczyk
 2. Jak leczymy p-krzepliwie migotanie przedsionków w Polsce?
  prof. Janina Stępińska
 3. Miejsce ablacji w leczeniu migotania przedsionków w Polsce?
  prof. Zbigniew Kalarus
 4. Najważniejsze trudności i wyzwania w terapii migotania przedsionków w Polsce
  prof. Jarosław Kaźmierczak
13 czerwca
10.00-14.00 SESJA X - Warsztaty - ostre stany kardiologiczne
(Klinika Kardiologii, ul. Banacha 1a, budynek D, parter, sala warsztatowa)
Przewodniczą: dr hab. Zenon Huczek, dr hab. Michał Ciurzyński
 1. Zatrzymanie krążenia w mechanizmie asystolii u pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca (prezentacje z użyciem fantomów)
  lek. Anna Ścibisz, lek. Anna Fojt
 2. Zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór u pacjenta ze świeżym zawałem serca (prezentacje z użyciem fantomów)
  lek. Michalina Galas, lek. Eliza Kozyra-Pydyś
 3. Obrzęk płuc (prezentacje z użyciem fantomów)
  dr Michał Marchel, lek. Dariusz Górko
10.00-14.00 SESJA XI - Warsztaty Ergospirometryczne, czyli ergospirometria krok po kroku
(Sala 231/232)
Przewodniczy: dr Renata Główczyńska
 1. Fizjologia wysiłku z perspektywy ergospirometrii
  dr Andrzej Folga
 2. Sportowiec - ergospirometria krok po kroku
  dr Andrzej Folga
 3. Pacjent z niewydolnością serca i ICD - ergospiromeria krok po kroku
  dr Renata Główczyńska
 4. Pacjent z ciężką niewydolnością serca i CRT - ergospirometria krok po kroku
  dr Renata Główczyńska
 5. Pacjent z kardiomiopatią przerostową - ergospirometria krok po kroku
  dr Renata Główczyńska
 6. Pacjent z astmą wysiłkową - ergospirometria krok po kroku
  dr hab. Tadeusz Przybyłowski
 7. Pacjent z POChP - ergospirometria krok po kroku
  dr hab. Tadeusz Przybyłowski
12.00-12.30
Przerwa kawowa (w trakcie warsztatów)
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40