Uwaga! Termin rejestracji streszczeń przesunięty na 20 maja

Komitet Naukowy

Przewodniczący:
Członkowie:
prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak
dr hab. med. Marcin Grabowski
prof. dr hab. med. Dagmara Mirowska-Guzel
   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40